Novembri keskpaigas viis Music Estonia läbi küsitluse, mille eesmärgiks oli kaardistada liikmete profiile ning saada tagasisidet senisele tööle, et arendada paremini ME teenuseid ja tegevusi. Küsimustikule vastas kokku 61 Music Estonia liiget 84st.

Oleme loetavuse huvides jaganud ülevaate kaheks. Esimesele kahele leheküljele koondasime lühikokkuvõtte, millele järgnev pikem tekst on jaotatud temaatilisteks osadeks, kust saate uurida täpsemalt selle kohta, mis teile konkreetsemalt huvi pakub.

COVID–19 põhjustatud mõjude kohta laekunud vastuseid me siin dokumendis pikemalt ei eritle – see info on olnud väärtuslik ja vajalik täiendus muudele andmetele, mida oleme kogunud, et saaksime vajalikel hetkedel parema sissevaate, kuidas ja milliseid muusikasektori osi COVID-19 on mõjutanud.

Küsisime liikmetelt nende hinnangut meie senisele tegevusele, nende osaluse kohta meie pakutavates programmides/koolitustel, Music Estonia tähtsamaid ülesandeid Eesti muusikamaastiku arendamisel jne.

Music Estonia on üldiselt vastanud liikmete ootustele. Eelkõige hinnatakse kõrgelt meie programme, koolitusi, töötube, info jagamist ning võimalusi luua kontakte erinevate osapooltega. Lisaks valdkondade aruteludele jms võeti üsna palju osa eraldi programmidest, kasutati mentorluse või konsultatsiooni võimalusi ning osaleti kontakt- ja hooaja avaüritustel.

Võttes arvesse erinevatest punktidest kõlama jäänud teemasid, hindasid meie liikmed kõige rohkem järgmisi võimalusi:

Ja ülesanneteks:


Uueks aastaks oleme planeerinud ühtekokku ligi 50 tegevust alates mahukamate Euroopa ja EASi projektiga jätkamisest (nt AMP; HEMI) kuni Euroopa kontserdipaikade ja -korraldajate võrgustiku Live DMA iga-aastase foorumi võõrustamiseni maikuus Tallinn Music Weeki raames.


Loe ülevaadet SIINEelmine

Osale seminaril "Fännibaasi kaasamine ja kasvatamine läbi meililistide"

Järgmine

Toetusmeetmed ja taotluste tähtajad