Oleme teadlikud, et eriolukorra tõttu, mis kehtestati seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga, on Eesti muusikaettevõtete seis muutumas väga kiiresti küllaltki keeruliseks. Seoses sellega on Vabariigi Valitsus välja töötamas toetuste ja kompensatsioonide meetmete paketti. Selleks, et ka muusikaettevõtlus oleks pidevalt areneva diskussiooni ja üldpildi osa, on tarvis võimalikult täpset ülevaadet hetkeolukorrast. Selle tarbeks oleme koostanud küsitluse, millele palume võimalusel vastata juba käesoleva nädalavahetuse jooksul.

Info kogumisega on kõige olulisem teada saada:


Kogutud andmeid kasutame koondatult ja anonümiseerituna avalikus kommunikatsioonis. Lisaks edastatakse andmekogu täies mahus Kultuuriministeeriumisse ainult asutusesiseseks kasutamiseks.


Vasta küsitlusele siin (link).

Küsitlus on mõeldud kõigile muusikaettevõtetele, mitte vaid Music Estonia liikmetele.

NB! Infot kogub juba reedest alates ka Eesti Muusikanõukogu (EMN), nende küsitluse leiad SIIT. 

EMNi küsitlus on suunatud peamiselt loomeisikutele ja kontserdikorraldajatele ning on ärajäänud sündmuste keskne. Infot kogutakse iga ärajäänud sündmuse kaupa: saamata jäänud honorar (interpreet, helilooja), saamata jäänud piletitulu (kontserdikorraldaja), ärajäänud sündmusega tehtud kulutused.

Kui saad, palun vasta mõlemale küsitlusele. Nende metoodika on erinev ning hiljem on võimalik mõlema tulemusi analüüsides luua muusikaettevõtetele ja loomeisikutele parim lahendus olukorraga toimetulekuks.

Eelmine

Kontserdikorraldajad ja piletimüüjad soovitavad piletite tagasiostmise palvega oodata

Järgmine

Hakkasime välja saatma eriolukorra nädalakirja