Music Estonia pakub sel suvel kolmeks kuuks ühele muusikavaldkonnahuvilisele rahvusvahelist tasustatud praktikakohta. Praktika toimub Saksamaal Hamburgis ühes Euroopa olulisimas muusikavaldkonna turundus-, kommunikatsiooni- ja konsultatsiooniagentuuris FACTORY 92.

Praktikaprogrammi eesmärk on anda praktikandile erinevate praktiliste tegevuste, uute teadmiste ja kontaktide abil arusaam keerukast ning suurest Saksamaa ja Euroopa muusikaturust, mida hilisemas muusikaekspordialases töös rakendada.

Praktika toimub juuni–august 2019, soovi korral on aeg läbiräägitav.

Kandideerimiseks saada hiljemalt 24. mail vabas vormis ingliskeelne motivatsioonikiri ja CV Marii Reimannile aadressil marii@musicestonia.eu. Otsusest anname teada 31. maiks.

Praktikaprogrammist lähemalt
FACTORY 92 on Saksamaal Hamburgis tegutsev muusikavaldkonna turundus-, kommunikatsiooni- ja konsultatsiooniagentuur, mis töötab laia spektri kohalike ja rahvusvaheliste klientidega, kelle seas on nii plaadifirmasid, levitajaid, muusikainstrumentide müüjaid, festivale, ekspordikontoreid, konverentse jt. Agentuuri klientideks on näiteks SZIGET Festival, Roskilde Festival, Mera Luna Festival, Sub Pop ja Reeperbahn Festival.

Praktikant töötab koos ülejäänud FACTORY 92 meeskonnaga Hamburgi kesklinnas asuvas kontoris. Tema ülesanne on koordineerida meediasuhtlust erinevates projektides ning täita muid enda huvidele ja profiilile vastavaid ülesandeid, nagu näiteks igapäevane kliendisuhete haldamine jms.

Nende kolme kuu jooksul saab hea ülevaate Saksamaa ja Euroopa meediamaastikust ja muusikaturust ning sealsetest olulistest mõjutajatest, ühtlasi saab agentuuri klientidega koostööd tehes kasvatada oma professionaalset võrgustikku ka väljaspool ettevõtet.

Praktikandilt eeldatakse iseseisvat tegutsemist ja otsustamist, suurepäraseid suhtlemisoskusi, avatust õppida valdkonna erinevaid tahke, proovida uusi lähenemisi ja töömeetodeid.

Sobiv praktikant on õppinud või õpib muusikat, turundust, kommunikatsiooni, ärijuhtimist või muud asjakohast. Eelnev töökogemus muusikavaldkonnas on suureks eeliseks, samuti saksa keele oskus, kuid need pole kohustuslikud. Eelduseks ei ole üliõpilase staatus, oodatud on igas vanuses valdkonnahuvilised. Praktikandilt oodatakse vähemalt kord kuus ühte blogipostitust vm pikemat kajastust oma tegevuste ja kogemuste kohta.

Praktikandiga sõlmib lepingu Music Estonia; praktikaga kaasneb netotasu u 500 € kuus, lennu- ja majutuskulud kaetakse; praktika lõppedes esitab praktikant Music Estoniale raporti õpitust.


Programmi kaasrahastatakse Euroopa Komisjoni programmist Loov Euroopa, mida koordineerib Music Estonia, viies seda ellu koostöös partneritega WHY Portugal ja FACTORY 92.

Eelmine

Täna algab Tallinnas maailma muusikainfokeskusi ühendava organisatsiooni aasta olulisim sündmus

Järgmine

Osaleme delegatsiooniga sündmusel Classical:NEXT 2019