Oleme Tallinn Music Weeki (TMW) konverentsi „Creative Impact“ üks toetajatest.

TMW konverents on üks julgemaid ja tulevikkuvaatavamaid loovuse mõjule keskenduvaid sündmusi Euroopas.

Konverentsil esinevad ettekannete ja aruteludega nii muusikavaldkonna esindajad kui ka loome- ja tehnoloogia valdkondade spetsialistid ning poliitikakujundajad. 2018. aasta TMW konverentsi tuumaks on loovus kui uue majanduse käivitaja. Süvitsi keskendutakse neljale fookusteemale, milleks on muusikatööstuse arengusuunad, uus majandus, inimkesksed linnad ning disainmõtlemine. Läbivateks märksõnadeks on ka tulevikuoskused, sooline võrdõiguslikkus, kodanikuaktivism ja kestlik areng.

Tutvu konverentsiga.