01.05.2017-30.04.2019 Music Estonia projekti "Eesti muusikatööstuse eksopordivõimekuse arendamine" toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) programmist Loomemajanduse tugistruktuuride arendamine summaga 299 999 €.

Music Estonia projekti EU51454 eesmärgiks on arendada Eesti muusikaettevõtete ekspordivõimekust, konkurentsivõimet, meeskonnapädevusi ning koostöövõimalusi teiste majandussektoriga. Selleks pakub Music Estonia muusikasektori ettevõtetele mitmekülgseid teenuseid, teeb mitmekülgseid rahvusvahelisi turundustegevusi ning on valdkonna kompetentsikeskusena sektori arengu peamine eestkõneleja ning koostööpartner nii teistele, kui ka avalikule sektorile.