Kantar Emor viis 2018. aasta märtsis läbi uuringu “Eesti elanike muusika kuulamise harjumused”.

UURINGU RAPORT

Uuringu “Eesti elanike muusika kuulamise harjumused” eesmärk on mõista Eesti inimeste harjumusi ja eelistusi muusika kuulamise osas ning anda seeläbi kohalikule muusikasektorile kasulikku sisendit igapäevaseks tööks.


Uuring toimus märtsis 2018, tellijaks EAS, koordineerija Music Estonia. Elluviimist toetati Euroopa Regionaalarengu Fondist loomemajanduse arendamise meetme raames ning Eesti Kultuuriministeeriumi poolt.