HEMI on Euroopa Liidu kaasrahastatud projekt, mille eesmärk on tugevdada ning laiendada peamiselt Kesk- ja Kagu-Euroopa muusikavaldkonnas tegutsevate spetsialistide kompetentse ja võrgustikke.

Programmi kaasrahastatakse nelja aasta (2020–2023) jooksul Euroopa Liidu programmist Loov Euroopa.HEMI (the Hub for the Exchange of Music Innovation) on Euroopa koostööprojekt, mille algatasid kümme projektipartnerit üheksast peamiselt Kesk- ja Kagu-Euroopa riigist.
HEMI partnerite hulgas on nii avaliku ja erasektori organisatsioone, ühendusi, festivali- ja kontserdikorraldajaid, muusika ekspordikontoreid, muusikaettevõtlust õpetavaid koole kui ka esitlusfestivale.PEAMISED EESMÄRGID

  • Regiooni muusikaprofessionaalide ettevõtlusoskuste ja -pädevuse suurendamine.
  • Regiooni artistide professionaalsuse ja rahvusvahelistumise suurendamine.
  • Regiooni muusikaturgude esindamine rahvusvaheliselt.
  • Jätkusuutlikku muusikavõrgustiku loomine.


Peamised TEGEVUSED

  • Projektipartnerite vahel innovatiivsete ärimudelite arendamine.
  • Sündmuste jm koos loomine ja turundamine, et suurendada teadlikkust HEMI projektist.
  • HEMI inkubatsiooniprogrammi loomine, et toetada regiooni muusikaprofessionaalide arengut ja karjääri rahvusvahelistumist.
  • Regiooni muusikaprofessionaalide kutse- ja täiendõppe mudelite arendamise toetamine.

Rohkem infot: hemimusichub.eu


PartneridSeotud sündmused