Projekt on lõppenud!

Finest Sounds projekti rahastas Interreg Central Baltic programm 2014–2020 Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Finest Sounds oli Soome ja Eesti ühine ekspordiprojekt, mille eesmärk oli valdkondadeülese koostöö kaudu võimendada Eesti ja Soome ettevõtete ekspordivõimekust ja nähtavust Jaapani turul.

Eesmärk oli välja töötada tegevusplaan, mis toetab muusikavaldkonna koostööd erinevate brändide ja ettevõtetega, luues seeläbi uut tüüpi partnerlusi ja koostöid nii esitlusürituste, turundustegevuste kui sisuliste arendustegevuste osas. Projekti raames loodud ekspordi kiirendiprogrammiga said liituda nii muusikaettevõtted ja muusikud kui ka muude valdkondade ettevõtted, mis olid avatud uuenduslikule loovkoostööle ning on huvitatud Jaapani turust.

Finest Soundsi eestvedajaks oli Tampere Rakendusülikool, teisteks partneriteks Soomes Music & Media konverents, Music Finland, humanitaar-rakenduskõrgkool HUMAK. Eesti poolelt olid partneriteks lisaks Music Estoniale, Tallinn Music Week ning Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut.

Finest Soundsi koduleht