Eesti Autorite Ühing ja Music Estonia avavad oktoobris 2021 ühise ekspordivooru pilootprogrammi mahuga 20 000 eurot. Programmi eesmärgiks on soodustada Eesti muusika rahvusvahelistumist, toetades nii Eesti artistide kui ka muusikavaldkonna professionaalide osalemist rahvusvahelistel esitlusfestivalidel ja nende raames toimuvatel konverentsidel.

Taotlusi saab esitada alates 8. oktoobrist 2021 ning voor on avatud kuni septembrini 2022 või kuni pilootprogrammi vahendite lõppemiseni.

Taotlusi ja lisaküsimusi vooru kohta ootame aadressile eksport@musicestonia.eu 

Laadi alla taotluse ankeet SIIT.

Nõuded taotlejale ja toetuse suurus


Programmist saavad toetust taotleda artistid või muusikavaldkonna professionaalid, kes on:

  • Eesti kodanikust või Eestis alaliselt elav füüsiline isik / FIE või

  • Eestis registreeritud juriidiline isik.


Artistid peavad taotlemiseks olema kinnitatud esitlusfestivali showcase-programmi ning lisama taotlusele korraldaja vastava kinnituskirja valituks osutumise kohta. Toetuse suurus ühe kollektiivi ja ürituse kohta on kuni 1000 eurot ning see arvestatakse automaatselt reisiseltskonna suuruse põhjal vastavalt flat rate süsteemile: algtoetus 400 eurot/artist, iga järgmise inimesega lisandub 200 eurot kuni 1000 euro täitumiseni taotluse kohta. Artistid võivad enda reisiseltskonna hulka lugeda ka enda esindaja (nt manageri), tehnilise vms personali.


Muusikavaldkonna professionaalide puhul eelistatakse neid taotlejaid, kelle reisil on selgelt seatud sihid ja planeeritud tegevused. Taotlusega koos tuleb esitada reisi eeldatav eelarve (delegaadi pass, reisikulud, majutus) ja kuludokumendid juhul, kui nimetatud kulud on juba tehtud. Muusikavaldkonna professionaalidele on toetuse suurus maksimaalselt 400 eurot taotluse kohta ning taotluste rahastamine toimub kulupõhiselt. Kinnituse rahastusotsuse kohta saab taotleja enne festivalile reisimist ja toetus kantakse üle esimese kuludokumendi esitamisel.


Taotluse hindamine ja rahastusotsused


Laekunud taotlusi vaadatakse läbi kaks korda kuus, kuu teisel ja neljandal nädalal, ning järgmisel kuul toimuvaks festivaliks peavad taotlused olema esitatud eelneva kuu lõpuks (v.a. WOMEX 2021). Kui samale festivalile laekub muusikavaldkonna professionaalidelt rohkem taotlusi kui ettenähtud maht ühe festivali kohta (rahastatakse kuni viis taotlust) või soovitakse osaleda muul festivalil kui etteantud loetelus, teeb toetamise otsuse valdkonna ekspertidest koosnev komisjon, eelistades neid taotlejaid, kelle osalemise soov on selgemini põhjendatud. Komisjoni koosseis kuulutatakse välja oktoobrikuu jooksul. Muul juhul saavad nõuetele vastavad taotlused (korrektselt täidetud taotlusvorm, esitatud on realistlik tegevusplaan ja ajakava ning lisatud nõutud dokumendid) automaatse toetusotsuse kuni taotlusvooru vahendite ammendumiseni.

Toetuse saamiseks peavad taotlejal ning temaga seotud juriidilistel isikutel puuduma EAÜ ees võlgnevused, sh aruande võlgnevused eelnevatest voorudest saadud toetuste eest. Juriidilise isikuga seotuse all mõistame ka seda, kui taotleja on füüsiline isik, kuid EAÜ ees on võlgnevused juriidilisel isikul, kelle osanike ringi ja/või juhtkonda taotleja kuulub. Käesoleva punkti kontekstis loetakse taotlejaks kõik ühe projekti raames toetust saavad isikud.

Voorust toetatakse 2021/2022 kontserdihooajal toimuvatel sündmustel osalemist. Käesoleva vooru abikõlblikkuse periood on 01.07.2021–30.09.2022. Taotlusi võetakse vastu sündmustele, mis on veel toimumas. NB! Voor kestab kuni vahendeid jätkub.

Toetuse saajad peavad sündmusel osalemise järel esitama etteantud vormil sisulise aruande, mis sisaldab kokkuvõtet tehtud tegevustest, analüüsi saavutatud tulemuste ja mõju osas, samuti tekkinud tõrgete ja väljakutsete loetelu ning selgitusi, kuidas need õnnestus lahendada. Aruanne tuleb esitada hiljemalt kuu aja jooksul pärast projekti lõppu. Artistid finantsaruannet eraldi esitama ei pea, muusikavaldkonna professionaalid peavad täitma lisaks etteantud vormil finantsaruande ja esitama vastavad kuludokumendid.