Programm on lõppenud!

Baltic Artists in Development on artistidele ja manager'idele mõeldud koolitusprogramm, mida veame koos organisatsioonidega Musikcentrum Syd ja Adam Mickiewicz Institute.  

Baltic Artists in Development on koostööprojekt, mida viivad läbi Musikcentrum Syd, Music Estonia ja Adam Mickiewicz Institute. Projekti rahastab Rootsi Instituut.


Programmis osalevad iseseisvalt tegutsevad artistid ja manager’id, kel on mõningane rahvusvaheliselt tegutsemise kogemus ning kes soovivad täiendada oma teadmisi ja arendada rahvusvahelist karjääri.

Eestist osalevad:


Osalejatele avaneb võimalus õppida muusikavaldkonda paremini tundma, kasvatada suhtlusvõrgustikku, vahetada kogemusi ja viia end kurssi, kuidas toimib valdkond kaasosalejate riikides. Programmi vältel on osalejatel võimalus arendada oma strateegilist tegevuskava.

Programm koosneb kolmest kahepäevasest koolitusest, mis toimuvad programmi läbi viivate organisatsioonide juures.

  • 6.–9. novembrini käsitletakse Rootsis Malmös teemasid strateegiline planeerimine, jätkusuutliku karjääri arendamine, brändimine.
  • 12.–15. veebruarini antakse Tallinnas ülevaade, kuidas teha koostööd plaadifirmade, kirjastajate, autoriühingute ja teiste partneritega.
  • 27.–30. maini käsitletakse Poolas Varssavis teemasid kommunikatsioon, loo jutustamine, sotsiaalmeedia.

Toetudes osalejate tagasisidele, koostatakse programmi käigus hariv ja praktiline materjal muusikavaldkonna toimimise ja seal tegutsemise kohta. Materjal valmib 2020. aasta sügiseks ning on avalikult kättesaadav.