9.–11. jaanuarini leiab aset iga-aastane ISPA (International Society for the Performing Arts) kongress, mis toob New Yorki kokku loomevaldkonna professionaalid. ISPA, suurim etenduskunstide valdkonna juhtide ühendus, korraldab igal aastal kaks kongressi – ühe New Yorgis ja teise väljaspool Ameerikat. ISPA kongressi väisab üle 500 juhi enam kui 50 riigist. Osalejate seas on ka artistide manager'e, konsultante, festivalide ja produktsioonifirmade esindajaid ning teisi spetsialiste. 9. jaanuaril algava kongressi teema on „Balancing Acts: Art, Community, and Leadership“. Räägitakse ühiskonnas toimuvatest ja kunsti mõjutavatest muutustest, mil moel järeltulevad põlved neid käsitlevad ja kunsti positiivsete muudatuste tegemiseks ära kasutavad.