Olulisemaid kaasaegse ja klassikalise muusika messe ning konverentse

  • Delegatsioonis osales 18 inimest

  • Music Estonia oli esindatud oma messialaga

  • Keskmiselt lõi iga delegatsioonis osalenu 15-20 uut kontakti