Music Estonia teeb koostööd Eesti muusikavaldkonna organisatsioonidega ja kuulub rahvusvahelistesse võrgustikesse.