Music Estonia teeb koostööd Eesti muusikavaldkonna organisatsioonidega ning kuulub rahvusvahelistesse võrgustikesse.