Music Estonia on Eesti muusikaettevõtete esindusorganisatsioon ja muusikaettevõtluse arenduskeskus.

Music Estonia asutasid 2014. aastal 23 Eesti muusikaettevõtet ning praeguseks on see kujunenud jõuliselt rahvusvaheliselt ning lokaalselt positsioneerunud mitmekülgseks kompetentsikeskuseks, mis pakub teenuseid muusikasektorile, esindab Eesti muusikat, muusikuid ning ettevõtteid rahvusvaheliselt, loob ja vahendab uusi kontakte, arendab sektoriteüleseid koostöövõimalusi, algatab ning veab valdkonna uuringuid, korraldab seminare ja töötube, osaleb rahvusvahelistes projektides, töögruppides ja organisatsioonides.

Missioon

Music Estonia missioon on muuta Eesti muusikavaldkond professionaalseks, innovatiivseks, tulusaks ja rahvusvaheliselt tegutsevaks Eesti muusikat ning sellega seotud tooteid ja teenuseid turustavaks ning eksportivaks majandusharuks, mis loob kõrge lisandväärtusega töökohti.

Visioon

Organisatsiooni jaoks
Music Estoniast on kujunenud rahvusvaheliselt kõrgeimal tasemel võrgustunud kompetentsikeskus, mis esindab Eesti muusikaettevõtjate huve ja võimendab nende tegevust nii siseriiklikult kui ka globaalselt.

Sektori jaoks
Innovaatiliste ärimudelite toel täiel määral globaalsel digitaalsel muusikaturul ennast kehtestanud Eesti muusikaettevõtted pakuvad Eesti muusikaloojatele ja esitajatele hulgaliselt võimalusi ennast majanduslikult jätkusuutlikel viisidel teostada, luues sel määral ka Eesti riigile nii rahalist kui ka kultuurilist väärtust.


Üldised eesmärgid

  • Eesti muusika on rahvusvaheliselt nähtav, kuuldav ning teadvustatud.
  • Eesti muusikutele – autoritele, esitajatele, kollektiividele, produtsentidele – on Eestis loodud head tingimused arendada välja oma loominguline ning turupotentsiaal.
  • Eesti muusikavaldkonna ökosüsteem on kujunenud ühtlaseks ning terviklikuks, pakkudes kohaliku talendi arenguks vajalikku ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist keskkonda. 
  • Eesti muusikavaldkond teeb koostööd teiste (loome)majanduse sektorite luues nende jaoks lisaväärtust. 
  • Eesti kultuuri- ja loomemajanduse poliitika toetab muusika sektori kui tervikliku ökosüsteemi arengut, panustab strateegiliselt selle väärtusahela kõigi elementide arengusse vajaduse põhiselt.


JUHTIMINE JA TEGEVUSE ALUSED

Music Estonia kõrgeim juhtorgan on üldkoosolek, mille moodustavad liikmed; juhatus vastutab Music Estonia juhtimise ja esindamise eest; nõukojal, mis ootab veel loomist, on nõuandev roll.

Siin on meie põhikiri.


majandusaasta ARUANDED