KEHTIVATE PIIRANGUTE INFO

Alates 26. augustist kehtivad valitsuse korralduse alusel järgmised piirangud:

Üritused siseruumides

COVID-19 tõendi peab esitama kõikidel siseruumides toimuvatel üritustel, alates esimesest külastajast. Ürituse korraldaja poolt läbiviidud kohapealse testimise korral loetakse negatiivset testitulemust võrdseks COVID-tõendi olemasoluga.
Lubatud on kuni 6000 isikut. Piirarvu sisse ei loeta ürituse läbiviimisega seotud personali.

Siseruumides toimuvate tegevuste korral on oluline lisaks tõendite kontrollimisele või testimisele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine.

Maskikandmine ei ole kohustuslik nendel üritustel, kus kontrollitakse COVID-tõendeid.

Väliüritused

COVID-19 tõendi peab esitama kõikidel väliüritustel (v.a. piiritlemata territooriumiga üritus), alates esimesest külastajast. Lubatud on kuni 12 000 isikut. Piirarvu sisse ei loeta ürituse läbiviimisega seotud personali. Välialal toimuvatel üritustel kehtib piirarv piiritletud territooriumil.

ÜLDISED NÕUDED

Oma nakkusohutust ehk vaktsineerimist, COVID-19 haiguse läbipõdemist või negatiivset testitulemust ei pea esialgu tõendama alla 18-aastased inimesed.