OOPUS on Mari Meentalo (flööt, vokaal, Eesti torupill, parmupillid, pikkvile, hulusõ, efektiplokid ning looper), Johannes Ahun (analoogsüntesaatorid) ja Aleksander Sprohgis (valgus ja visuaalid).

Tegu on analoogsüntesaatorite küttega koos live trad. instrumentide ning vokaaliga, bpm 110-140. Muusikaliselt soovitakse pakkuda inimestele rännakut, mille lahutamatuks osaks on tants. Inspiratsiooni saadakse nii reivikultuurist kui pärimuslikest elementidest, mida loomingus kokku põimitakse. Olenevalt esinemiskohast ehitatakse valguslahenduse, mis kasutab ära ruumi iseärasusi ja on visuaalselt köitev ning loob muusikaga ühtse terviku. Üheks oluliseks osaks loomingu esitamise puhul peab OOPUS seda, et nii muusikud kui visuaalkunstnik paikneksid publikuala keskel (viiteks Boiler Room’i DJ setid), misloob olukorra, kus kõigil on võimalus lähedalt näha, kuidas sünnib järjekordne oopus. Soovime, et publik ja muusika ei oleks üksteisest eraldatud, vaid kogu heli ja valgus ning liikumine toimuks ühise loominguna. Oma paiknemisega tagatakse publiku perspektiivist parima soundi ja vahetuma kogemuse.

Kontakt

Infooopusmusic@gmail.comTuuril

RAHVUSVAHELISELT TEGUTSEVAD Eesti artistID