Buuster

Mis see on?

BUUSTERi eesmärgiks on juba kogemustega muusikaettevõttele pakkuda personaliseeritud arengutuge kas ärimudeli edasiarenduse, meeskonnapädevuste täiendamise või konkreetse ekspordiprojekti elluviimise näol. Vastavalt osaleva ettevõtte eripäradele ja vajadustele seame ühiselt konkreetse strateegilise eesmärgi ning töötame välja “rätsepa meetodil” personaliseeritud tegevustepaketi.

Kellele on suunatud?

BUUSTER on suunatud juba kogemustega muusikaettevõttele, kellel on välja kujunenud toode, teenus või kaubamärk, kuid on huvi viia oma ettevõte uuele tasemele läbi ärimudeli innovatsiooni ning sellega kaasneva meeskonnapädevuste täiendamise või toote/teenuse eksportimisega uuele sihtturule.

Osalema ootame ettevõtteid, kellelt eeldame:

 • Selget tegevusplaani ja visiooni
 • Rahvusvahelist kogemust
 • Ekspordiplaani
 • Valmisolekut panustada nii ajaliselt kui ka rahaliselt oma ettevõtte arendamisse

Mida programmi kaudu pakume?

 • Ärimudeli ja ekspordistrateegia analüüs/arendus
 • Personaalne mentor, kes leitakse vastavalt profiilile ja konkreetsetele vajadustele
 • 4 konsultatsiooni ekspertidega
 • Väikesemahulised sihtinvesteeringud Teie projektitegevustesse
 • Tallinn Music Week’i delegaadipass + spetsiaalne tegevustepakett
 • Osalus delegatsioonis vähemalt ühele rahvusvahelisele muusikatööstuse konverentsile
 • 2 töötuba
 • Seminarid ja loengud
 • Programmi tugiteenus:
  • kommunikatsiooni haldamine ekspertidega
  • info vahendamine kõige programmiga seonduva osas
  • dokumentide vormistamine
  • baastasemel nõustamine sisulistes küsimustes

Programmi ülesehitus

 • Kestus – 9-12 kuud
 • Hind – 1000€
 • Liitumine – konkurss
 • Soodustused ME teenustele:
  • personaalne konsultatsioon -20%
  • uuringud/analüüsid -20%
  • osalemine delegatsioonis -10%

Kandideeri

Programmiga liitumiseks täitke kõigepealt ANKEET ning Teiega võetakse ühendust.

BUUSTER I (intensiivprogramm) veebruar – detsember 2016
BUUSTER II veebruar – detsember 2017

Milliseid arendusprojektide ideid on mõistlik programmi pakkuda? +

Kõik oleneb Teie ettevõtte tüübist ja sisust. Mõned tõenäolisemad variandid:

 • Te soovite katsetada oma ettevõttes uusi tegevusi ehk arendada oma ärimudelit ning vajate selleks uusi kompetentse ja võimalik, et ka tööjõudu.
 • Te olete management ning Teie esindataval artistil on plaanis tuur teatud sihtriigis või regioonis ning vajate selle ettevalmistamiseks kohalikke kontakte ning sisukat tegevusplaani.
 • Te olete plaadifirma ning Teie esindataval artistil on plaanis avaldada singel, album või video ning vajate selle ettevalmistamiseks meedia- ja turundusaplaani ning kontakte.
 • Te soovite arendada oma ettevõtte brändi, imagoloogiat ja teenuste disaini ning vajate selleks spetsialiste.
Mida tähendab strateegia, ärimudeli ja kompetentside analüüs eksperdi poolt? +

Selleks, et panna kokku Teile personaalne arenguprojekt on eelnevalt vaja täpselt kaardistada, mis on Teie tulevikuvisioon, olemasolev kompetents ning võimekus ettevõtet arendada. Selleks viiakse läbi vestlus ning küsitlus, kus osaleb Teie ettevõtte tegevjuht, ME poolt valitud ekspert ning ME esindajad. Kohtumisele järgneb kirjalik analüüs ja kokkuvõte, mis saab lähtekohaks Teie personaalse arenguprogrammi koostamisele. Vajadusel viiakse läbi ka rohkem kohtumisi.

Kes on programmi tegevustesse kaasatud eksperdid? +

ME võrgustikku kuulub suur hulk rahvusvahelise muusikatööstuse spetsialiste. Valitud tuumik on aktiivselt programmide sisu kujundamisse kaasatud ning nende kohta saab rohkem infot SIIT.

Kuidas programmi täpsemalt ohjatakse ja ellu viiakse? +

Programmi administreerivad ME poolt tegevjuht Virgo Sillamaa ning teenustejuht Marili Randla. Lisaks määratakse Teile kas üks või mitu mentorit, kellega toimuvad konsultatsioonid (võimalusel Eestis, vajadusel videokonverentsi vahendusel). Samuti toimub vähemalt kord kuus programmi seminar, mis koosneb 1) teema käsitlusest (esitlus, vestlus, loeng) + 2) vabas vormis kogemuste vahetamine osalevate ettevõtete esindajatega.