Arendusteenused

Konsultatsioonid

Teil on vaja nõu spetsiifilisel teemal?

Kõik ME Eesti eksperdid ning mitmed väliseksperdid pakuvad konsultatsioone erinevatel teemadel, näiteks:

 • ettevõtlus muusikatööstuses
 • autoriõigus
 • kirjastamine
 • salvestatud muusika tööstus
 • kontserdi- ja  tuurikorraldus
 • artisti karjääri arendamine
 • turundus
 • erinevad turud ja regioonid

Kuidas konsultatsioonile registreerida?

Selleks, et registreerida ennast konsultatsioonile tuleb läbida järgmised sammud:

 • Võtke ühendust ME teenustejuhi Marili Randlaga marili@musicestonia.eu ning kirjeldage lühidalt kellega ning mis teemal oleks vajalik konsultatsiooni saada. Kui vajate nõu mingil teemal, kuid ei tea, kelle poole pöörduda, siis võime Teile soovitada eksperte lähtuvalt Teie kirjeldatud vajadustest!
 • Võtame ühendust valitud eksperdiga ning leiame kõigile sobiva aja ning koha NB! Kõik eksperdid ei pruugi igal perioodil olla kättesaadavad!
 • Pärast konsultatsiooni esitatakse Teile arve.

Konsultatsiooni hind on vahemikus 150-200€ (ME liikmesoodustus 10%).

 

Uuringud / analüüsid

Music Estonia viib vajadusel läbi erinevaid uuringuid

 • Sihtriigi või regiooni muusikaturu üldtutvustus
 • Sihtriigi loogilise tuuriteekonna kaardistamine
 • Sihtriigi või linna piires vajalike kontaktide kaardistamine kontserdi- ja tuurikorralduse, promotsiooni või meedia lõikes
 • Konkreetsest tootest või teenusest lähtuva turuanalüüsi koostamine

Hind kokkuleppel, sõltuvalt töö iseloomust, mahust ja spetsiifikast. Kirjutage oma huvist ja teeme pakkumise!